కాటలాగ్ బ్రోచర్

1 Accurl ఫైబర్ లేజర్ కట్టింగ్ మెషిన్ స్మార్ట్ KJG సిరీస్

2 Accurl ఫైబర్ లేజర్ కటింగ్ మెషిన్ జీనియస్ సిరీస్

3 Accurl ఫైబర్ లేస్ కట్టింగ్ మెషిన్ ECO ఫైబర్ సిరీస్